A used smartmobile és android cellphone

used-smartmobilesA used smartmobile és android cellphone mint vándorló objektumok, mobiltelefonok száma ma kb.
kettô milliárd és felhasználóik átlagosan kevesebb, mint
két esztendô alatt lecserélik ôket egy szebbre és okosabbra.
A mobiltelefonokban van rádióadó és -vevô is,
pontos idôetalon, a mérési adatok feldolgozására kellô
számítástechnikai erôforrás, a megjelenítésre finom felbontású
grafikus kijelzô. Használóik nem jól képzett cserkészek
vagy navigációs tisztek, hanem sokszor kisgyerekek,
vagy iskolázatlan felnôttek, akiknek viszont a mobiltelefon
sokoldalúan használható mindennapi eszkö-
zükké vált.
Ez a kétmilliárd mobiltelefon alkalmas arra, hogy az
egyszerû felhasználóknak segítse az életét a helymeghatározó
képességek okos felhasználásával.
Egy adott hely megadható hagyományosan a földrajzi
hosszúság, szélesség és tengerszint feletti magasság
koordinátáival. Ezt használják a térképészek, a tengerészek,
a pilóták és manapság egyre terjedôen a GPS
vevôvel felszerelt eszközök is (minden társaság a saját
vonatkozási rendszeréhez ragaszkodik).